Siste fra FPN
Flakk Gruppen overtar Narvik Composite
Flakk Gruppen har overtatt konkursboet etter Narvik Composite AS og planlegger snarlig gjenoppstart av virksomheten i Narvik.
Inkubator bedriften Solbes AS skal gjennomføre et pilotprosjekt i regi av Telenor
Telenor vil teste ut solceller som strømforsyning til sin eneste off-grid basestasjon på Svalbard. Nå i sommer skal Inkubator bedriften Solbes gjennomføre et pilotprosjekt og installere inntil 12 solcellepaneler (ca 1,5–3 kW) på fjellet Skolten på Svalbard som en del av strømforsyningen til Telenors basestasjon på fjellet.
Full oppslutning i forbindelse med Åpen dag SkatteFUNN hos Forskningsparken 27. April
Over 30 bedrifter og FoU aktører deltok på samlingen som ble arrangert av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Nordland fylke i samarbeid med Forskningsparken i Narvik. Samlingen rettet seg mot alle som har eller planlegger utviklingsprosjekter og andre som ønsker informasjon om denne gode ordningen.
Betongkurs U3 gjennomføres i Narvik i uke 35
Innenfor rammen av nettverksprosjektet «Betong og byggearbeid i kaldt klima» har Forskningsparken etter ønske fra bedriftene tilrettelagt for U3 kurs i Narvik i uke 35 (29.aug - 2.sept 2016) på Scandic i Narvik. Kurset er åpent for inntil 25 deltakere.

Forskningsparken i Narvik hjelper DEG
med å ta din idé videre! Vi bidrar til å
etablere nye teknologibedrifter og
styrke eksisterende næringsliv.  
Velkommen til oss! Kontakt oss for et møte.